Hình nền iPhone x gốc được apple tối ưu hóa

Hình nền Apple gốc được tối ưu hóa cho iPhone x

Apple đã xóa nhiều bản gốc này trên điện thoại Iphone, Hình nền cho iPad và Mac, nhưng nhờ @ AR72014 , chúng tôi có 45 hình nền trong số đó được tối ưu hóa cho thiết bị iPhone X!

Bộ sưu tập 45 hình nền gần như là tất cả các hình nền iOS trước đây. Một số thiếu sót duy nhất không thể được tối ưu hóa về mặt kỹ thuật ở tiêu chuẩn chất lượng ảnh cho màn hình iPhone lớn hơn.

Tải xuống hình nền Apple gốc cho iphone x

Có một số lưu ý quan trọng về bộ sưu tập hình nền gốc của Apple này trước khi bạn bắt đầu tải xuống một cách cuồng nhiệt.

Đầu tiên, chúng không theo thứ tự cụ thể, có nghĩa là mối liên kết của chúng với bản phát hành iOS không được sắp xếp cụ thể bên dưới. Thứ hai, chúng được tối ưu hóa cho iPhone X, có nghĩa là chúng sẽ phù hợp với tất cả các thiết bị iPhone, nhưng được thu nhỏ cho iPhone X. Khi đặt chúng làm hình nền trên các thiết bị khác, bạn sẽ cần phải thu phóng một chút. Thứ ba, nó không phải là một bộ sưu tập đầy đủ, như đã đề cập ở trên. Theo dõi @ AR72014 để biết bất kỳ bản phát hành bổ sung nào, nếu có thể. Hơn nữa, không có phiên bản nào của những hình nền Apple gốc này được tối ưu hóa cho máy tính bảng. Nếu có, tôi đã bao gồm chúng. Cuối cùng, không có tệp zip vì kích thước tệp, ngay cả khi nén là rất lớn.